Bir toplumun ayakta durmasını ve aynı zamanda devletin öz bekasının sürdürülebilirliği için ahilik; modern dünyadaki tabiri ile Dernek ve Vakıflara çok büyük görevlerin düştüğü bilinen bir gerçek.

Büyük uygarlıklar devlet yönetim politikalarının yanında güçlü bir sosyal devlet anlayışı ile hâkimiyetlerini sürdürmüşlerdir ve geleceğe kendi kültürlerini aktarmaları daha kolay olmuş.

sivil-toplum-kuruluslari

Geçmişe bakarak Sivil Toplum Kuruluşlarının, Dernek ve Vakıfların kültür aktarımı ve sosyal devlet bilincinin gelişmesinde öneminin ne kadar büyük bir payı olduğunu görebiliriz.

Anadolu kültürünün kuşaktan kuşağa aktarılmasında dernek ve vakıfların yeri çok açık… Fakat son yüzyılda kültürdeki yozlaşma ve gelenek göreneklerdeki tahribat dernek ve vakıflarının işlevlerindeki aksaklık olduğunun bir kanıtı.

Yapılan incelemeler gösteriyor ki; bu tip sosyal kuruluşlar kendi içlerinde sürekliliği sağlayamadıkları hatta bundan dolayı tekrara düştükleri görülmüş. Aynı zamanda dikkat edilirse ülke çapında aktif etkinliğini sürdüren dernek ve vakıf sayısı yok denecek kadar az

Peki, Bu Durumun Ortaya Çıkmasının Sebebi Nedir?

Araştırmalar gösteriyor ki kurum içi elemanların ve üyelerin yeteneklerinin geliştirilmemesi ve kişisel gelişimdeki yetersizlik bu durumun ortaya çıkmasına neden oluyor. Düşün Taşın Derneği DEHA Akademi sistemiyle bu tip problemlerin önüne geçerek misyonuna ve vizyonuna güç katmayı hedefliyor.

Düşünme Bilincinin Artırılmasını Hedef Alan Sistem

DEHA Akademi, dernek üyelerinin düşünsel ve kültürel bazda gelişmelerine ve dernek yönetiminin ve işleyişinde paralelinde gelişmeyi baz alarak oluşturulmuş. Üyelerin belirli rozetler alabilmelerini içinde oluşturulan bir görevler sonuncunda elde edilmiş puanlara göre dizayn edilmiştir.

Puan getirisi olan bu görevler temel olarak ahlaki, kültürel ve kariyer odaklı üç temel prensipte belirlenmiştir. Bu noktadaki amaç tüketen toplum yerine üreten yazan ve düşünen topluma geçişin Sivil Toplum Kuruluşları ayağıyla yapılması amaçlanmıştır.

Tüketen toplumdan düşünen, üreten topluma; DEHA Akademi

 Muaz Toğuşlu – Düşün Taşın Derneği Gönüllüsü

Yorum yok

Yorum Yaz: