Çocuk ve Baba

Gelişen dünyamız ile birlikte hayatımızda süregelen algılar değişmeye başladı.

babalık

Bir çok paradigma sentezlenip yeni anlamlar alıyor. “Baba” kavramı da bu farklılaşan kavramlar arasında. Kültürel alışveriş ve değişen toplum ile beraberinde eskiden tek tip görülen; duygusunu  ifade etmeyen, sert duruşlu babaların yerini çeşitli baba modelleri aldı; çocuğu ile oyun arkadaşı olan baba, ilgi kavramını çocuğunun sadece isteklerini yerine getirmek olarak algılayanlar, otoritesini yitirmiş babalar…

Yoğun iş hayatının getirileriyle babalar çocuklarının yüksek enerjilerine tahammül edemeyip vakit ayıramıyorlar. “Babalık” görevini yerine getiremediğini hisseden baba kendi vicdanını rahatlatmak ve çocuklarına alaka göstermek adına yanlış bir seçim olan çocuklarının her istediklerini yapma, alma gibi eylemler içinde bulunurlar.

Rol Model Bir Babalık

Bu durum sağlıklı otoritesini yitirmiş babaların peşinden çocuklarının gözünde baba; ona rehberlik eden, etkili iletişimde bulunan, onunla sevgisini gösterip  gerekli  vakit ayıran  değil sadece istediklerini yerine getiren bir kişi olarak canlanır.

Oysaki babalar çocuklarının hayatları boyunca etkisi söz konusu olan kişilik gelişiminde kilit rolünde görevlilerdir. Çünkü çocuğun hayatının ilk yıllarından itibaren güç sembolü olarak şekillenen baba; özgüven, aitlik duygusu sorumluluk, güven, kimlik oluşumu gibi önemli konularda çocuk dünyasının timsalidir.

Oyun Oynamak Mı, İhtiyaçlarını Karşılamak Mı?

Babasıyla sağlıklı iletişimde olan çocuk babasının varlığını ve desteğini hissedip özgüven duygusunu kazanır bununla birlikte kendini geliştirip kişilik kimliğini kazanmaya başlar.
Çocuğa alınan oyuncaklar, teknolojik malzemeler vb. şeyler bir süreye kadar onun “ilgi doyumunu” sağlar. Ama babası ile uçurduğu uçurtma veya boyadığı bir küçük resmi onun hayatındaki en renkli ilgi doyumunu sağlayacaktır.

Onun için “çocukların isteklerinden evvel ihtiyaçlarının karşılanması” gerektiği unutulmamalıdır.

Düşün Taşın Derneği Çocuk Dünyası Ekip Üyesi

Hilal KARTAL

Yorum yok

Yorum Yaz: